โพลชี้คนไทยเอาใจช่วยอังกฤษซิวแชมป์บอลโลก 2022

05 พ.ย. 2022
863
โพลชี้คนไทยเอาใจช่วยอังกฤษซิวแชมป์บอลโลก 2022

เคบียู สปอร์ต โพล ชี้ประชาชนคนไทยส่วนมาก ให้ความสนใจกับศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่จะระเบิดศึกขึ้น 20 พ.ย. – 18 ธ.ค.นี้ โดยแฟนกีฬาไทยส่วนใหญ่ยังเทใจเชียร์ “สิงโตคำราม” อังกฤษ แต่ยก “แซมบ้า” บราซิลเป็นชาติที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหนนี้มากที่สุด

จากการที่ประเทศกาตาร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 18 ธ.ค. 65 นั้น เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองของคนไทยในมิติที่เกี่ยวกับการแข่งขัน เคบียู สปอร์ต โพล (KBU SPORT POLL) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ปรากฎการณ์ฟุตบอลโลกกับสังคมไทย”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.65 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,381 คน แบ่งเป็นเพศชาย 745 คน คิดเป็นร้อยละ 53.95 เพศหญิง 636 คน คิดเป็นร้อยละ 46.05 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.66  สนใจ รองลงมา ร้อยละ 17.03 ยังไม่ตัดสินใจ และ ร้อยละ 4.31 ไม่สนใจ  ส่วนสื่อหรือช่องทางที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.33 ติดตามผ่านโชเชียลมีเดีย รองลงมา ร้อยละ 38.87 วิทยุโทรทัศน์, ร้อยละ 8.05 วิทยุกระจายเสียง, ร้อยละ 4.63 หนังสือพิมพ์, ร้อยละ 1.05 สนามการแข่งขัน และอื่นๆร้อยละ 1.07

ด้านทีมที่จะเชียร์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.57 อังกฤษ รองลงมา ร้อยละ 24.88 เยอรมนี, ร้อยละ 21.09 บราซิล, ร้อยละ 9.61 อาร์เจนตินา, ร้อยละ 2.74 สเปน และอื่นๆร้อยละ 2.11 ส่วนทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.02 บราซิล รองลงมา ร้อยละ 27.35 ฝรั่งเศส,  ร้อยละ 21.68 อังกฤษ, ร้อยละ 12.90 อาร์เจนตินา, ร้อยละ 6.77 สเปน และอื่นๆ ร้อยละ 2.28